JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter & pressmeddelanden från Mark- och miljööverdomstolen

Bilparkering på Skummeslövsstrand och Mellbystrand
[2019-06-20]   Mark- och miljööverdomstolen
Bilparkering på stränder i Laholms kommun har ansetts som miljöfarlig verksamhet och kommunen förbjuds vissa åtgärder som främjar verksamheten

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om Preemraff i Lysekil
[2019-06-17]   Mark- och miljööverdomstolen
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har...

Information angående målet om Preemraff i Lysekil
[2019-06-10]   Mark- och miljööverdomstolen
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har...


Inget tillstånd enligt miljöbalken till brytning av kaolin i Billinge i Skåne
[2019-04-30]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat dom i ett mål om tillstånd till brytning av kaolin m.m. i Billinge i Skåne. Mark- och miljööverdomstolen avslå...

Nobel Center på Blasieholmen.
[2018-12-11]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphä...

Domar i mål rörande Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till kalkstenstäkter på Gotland
[2018-09-11]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målen om Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till täktverksamhet på Gotland....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »