JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen

Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen

På denna sida publiceras alla Mark- och miljööverdomstolens avgöranden från och med den 1 juni 2012. Till varje avgörande bifogas i regel avgörandet från närmaste underinstans. För tillgång till samtliga avgöranden i målet hänvisas till Svea hovrätts arkiv:

http://www.svea.se/Avgoranden-och-pagaende-mal/Bestalla-kopior-av-domar-och-beslut/

Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd publiceras inte.

De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning för underinstansernas bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Mark- och miljööverdomstolens samling av vägledande avgöranden på Sveriges Domstolars hemsida. Läs mer om Mark- och miljööverdomstolens vägledande avgöranden här: www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp

För att läsa dokument i pdf-format måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Om ett dokument skulle ha korrigerats efter den ursprungliga publiceringen, anges inte detta särskilt.Senast ändrad: 2014-04-01